Stibo Graphic og Scanprint er certificeret efter ISO 9001.


Vi arbejder efter faste certificerede procedurer, som sikrer opretholdelse af en ensartet høj kvalitet i henhold til den enkelte kundes krav til produktkvalitet.

 
Vi udvikler og forbedrer hele tiden procedurer og produktionsmetoder ved løbende at opstille mål for vores fremtidige indsats for kvaliteten.