Vision
Stibo Printing Solutions vil levere kommunikationsydelser, der skaber maksimal effekt for vores kunder. Erfaring, faglige kompetence og forståelse for kundens produkt og marked skal gøre os i stand til altid at rådgive om den optimale økonomiske løsning og samtidig leve op til kundens forventninger til kvalitet.

 

Miljø og bæredygtighed har stor betydning for vores virksomhed og for vores kunder. Vi vil derfor fortsætte med at være blandt de førende på miljøområdet og stå sammen med vores kunder og leverandører i en fælles indsats for at reducere vores påvirkning af det omgivende miljø med nye miljøtiltag.

 

Strategi
Stibo Printing Solutions arbejder aktivt og fokuseret med miljø og kvalitet. Vi kommunikerer åbent om virksomhedens miljø- og kvalitetsforhold og sikrer via faste procedurer at virksomhedens kvalitets- og miljøstrategi er en indarbejdet del af alle medarbejderes hverdag.

 

Vi lever op til den til enhver tid gældende lovgivning og gennem løbende udvikling og forbedringer vil vi arbejde ud fra følgende hovedindsatsområder:

 

Miljø

 

Kvalitet

 

Socialt

 

Arbejdsmiljø

 

FSC® C012075