FSC®

FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Samtidig skal driften foretages på en måde, der giver lokale og indfødte befolkninger i området mulighed for at få gavn af skoven. Skovdriften skal sikre et økonomisk afkast, men dette hensyn må ikke overskygge hensynet til natur og mennesker. 

FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til velforvaltet og miljøvenligt skovbrug.

Stibo Graphic blev i 2000 FSC-certificeret som verdens første heatsettrykkeri.

 

FSC Dansk

 

FSC® C012075