ISO 14001

ISO 14001 er et miljøledelsessystem, som sikrer en systematisk indsats for reducering af virksomhedens miljøbelastning.

Alle medarbejdere inddrages i dette miljøledelsessystem, og alle skal følge de procedurer, som er en del af systemet. Vores ISO 14001-system tager hensyn til både det omgivende miljø og arbejdsmiljøet internt i virksomheden. 

 

Stibo Graphics rotationstrykkeri blev første gang ISO 14001-certificeret i 1997.

 

ISO14001 DK 2012 Web