Målet for miljøindsatsen i Stibo Printing Solutions er entydigt. Vi vil være blandt de førende på miljøområdet – og det er vi.
Vores kunder kan derfor være sikre på at deres tryksag er produceret under størst muligt hensyn til miljøet – fra vugge til grav – da alle aspekter fra papirproduktion til genanvendelse af den færdige tryksag har vores opmærksomhed.

 

Store resultater gennem innovation, effektivisering og tekniske forbedringer
Stibo Printing Solutions har papir- og energiforbrug som primære indsatsområder, da det er her vi har størst mulighed for at forbedre vores miljøpåvirkning. Men det stopper ikke her. Vores medarbejderes arbejdsmiljø og virksomhedens påvirkning af det omgivende miljø ligger os også meget på sinde.


Gennem nytænkning, deltagelse i internationale udviklingsprojekter, effektiviseringer og anvendelsen af ny teknologi har vi løbende opnået store resultater på miljøområdet.


Forbruget af naturgas har altid været et fokusområde for Stibo Printing Solutions. Gennem optimeringer og fokus på energieffektivitet har vi formået at mindske forbruget af naturgas på trods af øget kundetilgang og dermed øget produktionsmængde.

 

 

Naurgasforbrug

 

Endvidere har vi ved installering af belysning med lysstyring i trykhallen opnået en besparelse i elforbruget til belysning på 60 %. Seneste måling indikerer endda at besparelsen målt over en længere periode forventes at være 90 %.


Vores løbende fokus på papirforbruget er i 2015/2016 udmøntet i målet om at reducere makulaturmængden yderligere gennem effektivisering og installering af nyt vaskesystem på rotationsmaskinerne.

 

Blåstempling af miljøindsatsen
Stibo Printing Solutions går forrest og yder en dedikeret indsats på miljøområdet. Vi søger altid at påvirke udviklingen i den rigtige retning og er åben for dialog med interesseparter i ind- og udland i fremtidige miljøtiltag.


Vores miljøindsats er bredt anerkendt og certificeret efter følgende standarder. 

 

EMAS DK     FSC Dansk       EU Blomst Logo     PEFC Logo       

 

ISO14001 DK 2012 WebScane DK C Climatecalc Logo

 

 

FSC® C012075