For at opretholde et bæredygtigt skovbrug genplantes 3 nye træer hver gang der fældes et træ til brug i papirproduktion. Stibo Printing Solutions står hvert år for genplantningen af 3,7 mio. træer.

 

At forbruget af papir er med til at ødelægge skoven er derfor en myte, og har ikke hold i virkeligheden. Papir er en genanvendelig ressource og kan faktisk genanvendes op til 7 gange.

 

Miljø og bæredygtighed ligger os meget på sinde, og vi har gennem de seneste 30 år beskæftiget os med at minimere miljøbelastningen fra produktionen af tryksager.

 

Vores fokus er på minimering af ressourceforbruget, og genbrugsprocessen for papiret er dermed en meget vigtig del af vores mål og perspektiv for vores miljøindsats. Vi har gennemført projekter i vores produktionsenheder, som har medført store besparelser i elforbruget svarende til ca. 500 parcelhuses årlige elforbrug. Samtidig er hele processen omkring indkøb af papir og tryksagsproduktion med fokus på genanvendelsesmulighederne for papiret.

 

Som kunde hos Stibo Printing Solutions er du derfor sikker på, at din tryksag er produceret under størst muligt hensyn til miljøet og samtidig kan genanvendes til mindste detalje.