Social ansvarlighed

Social ansvarlighed, moral og etik er vigtige grundsten i Stibo Printing Solutions DNA.

 

For at kunne synliggøre vores entydige holdning på dette område er vi tiltrådt Grafisk Arbejdsgiverforenings CSR-kodeks. Formålet med dette kodeks er at udstikke rammerne for en standard og praksis med hensyn til social ansvarlighed for fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser i såvel Danmark som udlandet. Kodeks er udformet, så det afspejler både arbejdstagers og arbejdsgivers overordnede holdning og tilgang til grafiske virksomheders ansvar. 

 

Vores CSR-certificering medtager alle dele i den grafiske værdikæde fra prepress og grafisk design over trykning til færdiggørelse og distribution.

 

Se vores CSR-certifikat.