Magasindistribusjon

Distribusjonen er ofte den største omkostningen i det samlede magasinregnskapet. Likevel er det den omkostningen i magasinproduksjonen som det blir gjort minst for å påvirke.

Distribution er ofte den største omkostning for magasiner


DistributionPLUS har de største samarbeidsavtalene med Posten Norge, Norpost og Mediapost når det gjelder magasindistribusjon. Med et årlig volum på mer enn 65 millioner magasiner er det grunnlag for å oppnå de laveste distribusjonsprisene.

Kompetent rådgivning
Medarbeiderne hos DistributionPLUS har mer enn ti års erfaring i optimalisering og planlegging av magasindistribusjon, noe som sikrer deg kompetent rådgivning og overvåkning av markedet.

Kontakt salgsavdelingen vår hvis du vil vite mer om hvilke muligheter du har med DistributionPLUS.