Om DistributionPLUS

Stibo Graphic eier 70 % av DistributionPLUS, som er en innkjøpsorganisasjon for distribusjon. Ideen bak DistributionPLUS er å sikre lavest mulige distribusjonspriser på fysiske distribusjonsløsninger.

 

Alle utgivere – uansett opplag og årlig frekvens – får den samme optimale distribusjonsprisen og en unik service for deres spesifikke behov.

 

DistributionPLUS forhandler distribusjonspriser og løsninger på vegne av en lang rekke bedrifter i Danmark, Norge og Sverige. På grunn av det store samlede innkjøpet, som har en totalverdi på mer enn 350 millioner i året, kan DistributionPLUS tilby deg lavere priser enn du har mulighet til å få som selvstendig utgiver.

 

DistributionPLUS samarbeider med de fleste distributører i Danmark, Norge og Sverige, og det er alltid full gjennomsiktighet i forhold til hvilke distributører akkurat ditt tilbud er basert på.

 

En løsning hos DistributionPLUS omfatter alltid en distribusjonssjekk, slik at du får best mulig distribusjon til best mulig pris, og DistributionPLUS overtar gjerne de praktiske løsningene i den grad du ønsker det.  

 

DistributionPLUS A/S eies av Stibo Printing Solutions og Aller, og styret består i dag av følgende medlemmer:

 

Leder: Palle Smed, selvstendig kommunikasjonsrådgiver

Søren Henriksen, Stibo Printing Solutions

Jesper Ulsø, Aller Media

Jesper Jungersen, Aller Tryk  

 

DistributionPLUS A/S er fysisk representert i både Stockholm, Nørresundby og København.