Kontakt

Ejvind Holm

Grafisk konsulent. Norge

+47 488 92 565

ejho@stibo.com

Søren Rygaard

Grafisk konsulent, Norge og Danmark

+45 7626 3667

sryg@stibo.com

Lars Nielsen

Markedssjef, Norge

+45 7626 3712

lani@stibo.com

Henrik Carlsson

Salg Norge og Sverige

+46 (0)150 750 79

hcar@stibo.com

Lars-Åke Vedel Möller

Skandinavisk Kjedekundesjef

+45 2275 7111

lavm@stibo.com

Erling Ø. Sørensen

Salg, Norge

+45 2428 7072

erls@stibo.com

Mads Dyhrberg Andersen

Markedssjef, Danmark

+45 87 33 66 38

mads@stibo.com

Claus Wichtrup

Grafisk konsulent, Danmark

+45 7626 3713

clwi@stibo.com

Dennis Gertz

Grafisk konsulent, Danmark

+45 7626 3770

dege@stibo.com

Hans Stentoft

Grafisk konsulent, Danmark

+45 9638 0612

hast@stibo.com

Morten B. Nielsen

Grafisk konsulent, Danmark

+45 2728 3323

mbni@stibo.com

Peter Elley

Key Account Manager, Danmark

+45 87 33 66 24

pell@stibo.com

Claus Jessen

Grafisk konsulent, Danmark

+45 8733 6657

cwj@scanprint.dk

Peter Lassen

Grafisk konsulent, Danmark

+45 21 65 09 13

plas@stibo.com

Henrik Thomsen

Grafisk konsulent, POS

+45 20 42 74 05

htho@stibo.com

Ronny Nymann

Grafisk konsulent, POS

+45 21 32 53 10

rony@stibo.com

Niclas Nedrup

Markedssjef, Sverige

+46 728 57 59 90

nicn@stibo.com

Frank Graver Poulsen

Scandinavian Sales Manager

+46 (0)769 476 566

frpo@stibo.com

Henrik Igeby

Grafisk konsulent, Sverige

+46 0739 066803

heig@stibo.com

Mikael Hansson

Grafisk konsulent, Sverige

+46 (0) 700904566

mikh@stibo.com

Christine Stegmair

Salg, Sverige

+46 (0)8 680 96 05

chst@stibo.com

Christian Johansson

Salg, Sverige

+46 (0)728-57 59 94

cjoh@stibo.com

Leif Grönvall

Salg, Sverige

+46 (0)150 751 85

leig@stibo.com

Henrik Carlsson

Salg Sverige og Norge

+46 (0)150 750 79

hcar@stibo.com

Jamie Booth

VP Stibo Printing Solutions UK

+44 (0)7823 325 099

jamie@stibo.com

Chris de la Perrelle

Commercial Director, Stibo Printing Solutions UK

+44 (0)7973 164 257

chris@stibo.com

Michael Westring

Teamleder prosjektledelse

+45 7626 3653

miwe@stibo.com

Gitte Wendelbo Knudsen

Prosjektleder

+45 7626 3709

gwkn@stibo.com

Christian Bjerg

Prosjektleder

+45 7626 3705

chbj@stibo.com

Marianne Høvring Sørensen

Prosjektleder

+45 7626 3762

mahs@stibo.com

Søren Kamper Larsen

Teamleder, Prosjektledelse

+45 7626 3710

sokl@stibo.com

Anelle Meyer

Prosjektleder

+45 8733 6650

amey@stibo.com

Anja Schultz Frederiksen

Prosjektleder

+45 8733 6677

ansf@stibo.com

Alex Rønnow Mortensen

Prosjektleder

+45 87 33 66 79

alrm@stibo.com

Katrine Møller Clausen

Prosjektleder

+45 87 33 66 72

kamc@stibo.com

Carsten Leon Jensen

+ 45 76 26 36 17

clje@stibo.com

Charlotte Elfrom

Prosjektleder

+45 8738 6553

chel@stibo.com

Nicolaj Have

Prosjektleder

+45 22 83 42 76

niha@stibo.com

Morten Sønderup

Teamleder, Prosjektledelse

+45 8733 6625

moso@stibo.com

Steen Poulsen

Prosjektleder

+45 8733 6651

stpo@stibo.com

Karen Schrøder

Prosjektleder

+45 8733 6648

ksch@stibo.com

Michael Videler

Prosjektleder

+45 8733 6667

mivi@stibo.com

Jane Skovby Nielsen

Prosjektleder

+45 87 33 66 68

jasn@stibo.com

Thomas Ahlblom

Teamleder, Prosjektledelse, Sverige

+46 (0) 728 57 59 96

thah@stibo.com

Jonna Berg

Projektleder, Sverige

+46 728 57 59 97

jobe@stibo.com

Brian Volf-Petersen

Prepress

+45 76 26 37 79

volf@stibo.com

Steen Preetzman

Prepress

+45 76 26 37 75

stpr@stibo.com

Michael Kjær

Prepress

+45 8733 6673

mkja@stibo.com

Heidi Thisgaard

Prepress

+45 8733 6675

heit@stibo.com

Søren Rosendahl Ibsen

Prepress

+45 8733 6671

srib@stibo.com

Kjeld Stisen

Prepress

+45 8733 6673

kjst@stibo.com

Jesper Stilling

Utviklingssjef, CTP/Digital

+45 7626 3675

jest@stibo.com

Jette Overgaard

Grafiker

+45 8733 6678

jeov@stibo.com

Helle Trimager Andersen

Grafiker

+45 8733 6641

heta@stibo.com

Hans Peter Christensen

Produksjonssjef, rotasjon

+45 9638 0652

hapc@stibo.com

Søren Højbjerg

Produksjonssjef, trykk

+45 2310 0371

soho@stibo.com

Lasse Høisgaard

Sjef, trykk

+45 20 22 57 77

laho@stibo.com

Henrik Mølgaard

Produksjonssjef, arktrykk

+45 7626 3761

hmol@stibo.com

Jesper Stilling

Utviklingssjef, CTP/Digital

+45 7626 3675

jest@stibo.com

Jan Bay

Produksjonssjef, bokbind

+45 29 17 37 74

jbay@stibo.com

Søren Henriksen

Administrerende direktør

+45 7626 3767

shen@stibo.com

Palle Jacobsen

Innkøbssjef

+45 7626 3657

paja@stibo.com

Søren Hove

Økonomidirektør

+45 7626 3640

shov@stibo.com

Lone Winther

Innkøb

+45 7626 3661

lowi@stibo.com

Svend Erik Grue Nielsen

Drift og utviklingssjef

+45 41 37 87 40

segn@stibo.com

Poul Mikkelsen

Teknisk direktør

+45 7626 3676

pmik@stibo.com

Willie McDonald Latham

Økonomi, Controller

+45 7626 3707

wmla@stibo.com

Birthe Holm

Marketing Manager

+45 7626 3760

bjho@stibo.com

BESØKSADRESSER

Oslo

Sandakerveien 121
NO-0484 Oslo
Tlf.:(+45) 7626 3600
info@stibographic.com

Horsens

København

Helsingborg

Middlesex