Kontakt

Søren Henriksen

Administrerende direktør

+45 7626 3767

shen@stibo.com

Palle Jacobsen

Innkøbssjef

+45 7626 3657

paja@stibo.com

Søren Hove

Økonomidirektør

+45 7626 3640

shov@stibo.com

Lone Winther

Innkøb

+45 7626 3661

lowi@stibo.com

Svend Erik Grue Nielsen

Drift og utviklingssjef

+45 41 37 87 40

segn@stibo.com

Poul Mikkelsen

Teknisk direktør

+45 7626 3676

pmik@stibo.com

Willie McDonald Latham

Økonomi, Controller

+45 7626 3707

wmla@stibo.com

Birthe Holm

Marketing Manager

+45 7626 3760

bjho@stibo.com

BESØKSADRESSER

Oslo

Sandakerveien 121
NO-0484 Oslo
Tlf.:(+45) 7626 3600
info@stibographic.com

Horsens

København

Helsingborg

Middlesex