Hos Stibo Graphic og Scanprint arbeider vi aktivt for å redusere miljøbelastningen fra produksjonen av grafiske produkter.

 

Ansvar for miljøet er dypt forankret i hverdagen og preger den daglige driften – vi er og vil fortsette å være blant bransjens ledende innenfor miljøvennlige løsninger.

 

Vi har lisens for både EU-Blomsten, Svanemerket, PEFC og FSC® og tilbyr CO2-nøytralisering av trykksaker. I tillegg er vi sertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO 9001.

 

FSC® C012075