Stibo Graphic og Scanprint er sertifisert i henhold til ISO 9001.


Vi arbeider ut fra faste sertifiserte prosedyrer som sikrer en ensartet høy kvalitet i henhold til den enkelte kundens krav til produktkvalitet.

 
Vi utvikler og forbedrer hele tiden prosedyrer og produksjonsmetoder ved kontinuerlig å sette mål for fremtidige kvalitetstiltak.