Miljømerking har stor betydning i hverdagen – både for oss, for deg som utgiver og for miljøet.

 

Miljømerkingen er med på å sikre at produktene belaster miljøet minimalt, fra produksjon av papir og andre materialer til gjenbruk. Videre fremmer den utviklingen av mindre miljøbelastende produkter. I tillegg gjør miljømerkingen det lett for deg som utgiver å foreta miljømessig fornuftige valg og samtidig synliggjøre en miljøbevisst holdning.

Stibo Graphic og Scanprint har lisens for både EU-blomsten, Svanemerket, PEFC™ og FSC® og tilbyr CO2-nøytralisering av trykksaker. Vi er i tillegg sertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO 9001.

FSC® C012075