Visjon
Stibo Printing Solutions ønsker å levere kommunikasjonstjenester som skaper maksimal effekt for kundene. Erfaring, faglig kompetanse og forståelse for kundens produkt og marked skal gjøre oss i stand til alltid å gi råd om den optimale økonomiske løsningen og samtidig leve opp til kundens forventninger til kvalitet.

 

Miljø og bærekraft har stor betydning for virksomheten og for kundene våre. Vi kommer derfor fortsatt til å være blant de ledende på miljøområdet og stå sammen med kundene og leverandørene våre i en felles innsats for å redusere påvirkningen på miljøet ved hjelp av nye miljøtiltak.

 

Strategi
Stibo Printing Solutions arbeider aktivt og fokusert med miljø og kvalitet. Vi kommuniserer åpent om virksomhetens miljø- og kvalitetsforhold og sikrer via faste prosedyrer at virksomhetens kvalitets- og miljøstrategi er en innarbeidet del av hverdagen til alle medarbeiderne.

 

Vi overholder den til enhver tid gjeldende lovgivningen, og gjennom løpende utvikling og forbedringer kommer vi til å arbeide ut fra følgende hovedinnsatsområder:

 

Miljø

 

Kvalitet

 

Sosialt

 

Arbeidsmiljø

 

FSC™ C012075