Vi bombarderes daglig med meldinger i både trykt og digital form i ulike medietyper og -kanaler. Men hva fungerer best – trykt eller digital kommunikasjon?

 

I verdens første undersøkelse basert på nevromarkedsføring, utført av Ipsos, Nourons Inc. og Postnord, er det for første gang direkte påvist hvordan henholdsvis trykte og digitale meldinger påvirker hjernen vår.

  

Trykt reklame skaper større følelsesmessig engasjement enn digital reklame.

Kilde: Behind the mind, Postnord

 

Undersøkelsen er utført i både Danmark og Sverige og er målt på 100 personer i begge land – og svaret er entydig. Trykt reklame skaper større følelsesmessig engasjement enn digital reklame.

 

Kombinasjonen av trykte og digitale medier er svaret
Trykt reklame kan imidlertid ikke stå alene. Nevromarkedsføringsundersøkelsen viste svært tydelig at en kombinasjon av trykt og digital reklame gir større effekt enn mediene hver for seg. Den absolutt beste effekten oppnås ved å velge trykt reklame først og deretter følge opp med digitale kanaler.

 

Det trykte mediet er fremdeles aktuelt
Undersøkelsen viste også at mennesker har lettere for å fokusere på trykt reklame. Digitale medier skaper mer stress enn trykte medier, og budskapet i digitale medier blir ofte ubevisst sortert bort. Kombinert er de to mediene imidlertid uovertrufne, og det er nok en gang slått fast: Det trykte mediet er i høyeste grad aktuelt i moderne og effektiv kommunikasjon.


Kilde: Behind the mind, Postnord