Sosial ansvarlighet

Sosial ansvarlighet, moral og etikk er viktige grunnsteiner i Stibo Graphics og Scanprints DNA.
 
For å synliggjøre de klare holdningene vi har på dette området har vi sluttet oss til Grafisk Arbejdsgiverforenings CSR-kodeks. Formålet med denne kodeksen er å fastsette rammene for en standard og praksis med hensyn til sosial ansvarlighet for fremstilling av grafiske produkter og serviceytelser i så vel Danmark som utlandet. Kodeksen er utformet slik at den gjenspeiler både arbeidstakerens og arbeidsgiverens overordnede holdning og tilgang til grafiske virksomheters ansvar.
 
CSR-sertifiseringen vår omfatter alle deler i den grafiske verdikjeden – fra førtrykk og grafisk design til trykking, ferdiggjøring og distribusjon.
 
Se CSR-sertifikatet vårt