Vision
Stibo Printing Solutions vill leverera kommunikationstjänster som ger maximal effekt för våra kunder.

 

Erfarenhet, yrkesmässig kompetens och förståelse för kundens produkt och marknad gör att vi alltid kan ge råd om den optimala ekonomiska lösningen och samtidigt leva upp till kundens förväntningar på kvalitet.

 

Miljö och hållbarhet har stor betydelse för vårt företag och för våra kunder. Vi vill därför fortsätta att vara bland de ledande på miljöområdet och tillsammans med våra kunder och leverantörer ska vi göra en insats för att minska vår påverkan på miljön med nya miljöåtgärder.

 

Strategi
Stibo Printing Solutions arbetar aktivt och fokuserat med miljö och kvalitet. Vi kommunicerar öppet om företagets miljö- och kvalitetsvillkor och genom fasta processer säkerställer vi att företagets kvalitets- och miljöstrategi är en inarbetad del av alla medarbetares vardag.

 

Vi lever upp till den aktuella gällande lagstiftningen och genom löpande utveckling och förbättringar ska vi arbeta utifrån de viktigaste insatsområdena nedan:

 

Miljö

 

Kvalitet

 

Socialt

 

Arbetsmiljö

 

FSC® C012075