CO2-neutralisering av trycksaker

Stibo Graphic har som det första tryckeriet blivit certifierat för att använda klimatberäkningsverktyget ”ClimateCalc” som kan räkna ut en trycksaks klimatbelastning. Det innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder en exakt beräkning av klimatbelastningen för en viss trycksak samtidigt som vi erbjuder oss att klimatneutralisera trycksaken genom att köpa CO2-kvoter eller -krediter. Det är din möjlighet att minimera miljöbelastningen och samtidigt visa din målgrupp att du har en miljömedveten inställning.

 

ClimateCalc ClimateCalc är ett banbrytande verktyg som har tagits fram av danska Grafisk Arbejdsgiverforening. Beräknaren är den första i sitt slag i Europa och utgår från principerna i det erkända GHC-protokollet (Green House Gas), som är den internationella standarden på området. I klimatberäknaren tar man hänsyn till samtliga processer, från produktion av papperet till tryckning, efterbehandling och distribution till mottagaren.


Klimatneutralisera din trycksak

Stibo Graphic hjälper dig att klimatneutralisera din trycksak. Kontakta vår försäljningsavdelning som hjälper dig med alla delar av processen, från beräkning av klimatbelastningen till information om köp av CO2-kvoter eller -krediter.

 

 

Climatecalc Logo