EU-Ecolabel

EU-Ecolabel är ett frivilligt europeiskt miljömärke som etablerades av Europeiska kommissionen år 1992. Märket garanterar att trycksaken, från början till slut, uppfyller högt ställda krav på produktens miljöpåverkan. Det gäller från tillverkning av papper till återanvändning av den färdiga trycksaken.

EU-Ecolabel är din garanti för att trycksakens belastning på miljön är minimal. Vår kombination av ISO 14001 och EU-Ecolabel ger dig en garanti för att vi har full kontroll på både den enskilda produktens och på företagets totala miljöpåverkan.

Som det första heatsettryckeriet i Europa blev Stibo Graphic i mars 2013 godkända för märkning av direktreklam till hushåll. Color Print har från den 30 april 2013 erhållit licens för EU-Ecolabel.

 

EU Blomst Logo

                                                 EU Ecolabel: DK/28/001