FSC®

FSC (Forest Stewardship Council®) har till syfte att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Ett gott skogsbruk innebär att avverkningen sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i skogen vidmakthålls. Samtidigt ska driften ske så att lokalbefolkningen i området har möjlighet att dra nytta av skogen. Skogsbruket ska säkra en ekonomisk avkastning, men hänsynen till detta får inte ta över hänsynen till natur och människor. 

 

FSC-märkningen garanterar att materialförbrukningen till trycksaken bidrar till ett väl förvaltat och miljövänligt skogsbruk. 

 

2000 blev Stibo Graphics heatsetrotationstryckeri FSC-certifierat som världens första heatsettryckeri.

 

FSC Svensk

FSC® C012075