ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som säkrar en systematisk insats för reducering av företagets miljöbelastning.
1997 blev Stibo Graphics rotationstryckeri ISO 14001-certifierat för första gången.

Alla medarbetare engageras i detta miljöledningssystem, och alla ska följa de procedurer som ingår i systemet. Vårt ISO 14001-system tar hänsyn både till den omgivande miljön och till arbetsmiljön internt i företaget.

 

 

ISO14001 UK 2012 Web