PEFC™

PEFC är skogsindustrins certifieringssystem, vars syfte är att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Bra skogsbruk innebär att avverkningen sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i skogen vidmakthålls.
PEFC är en spårbarhetscertifiering som säkerställer att det material som används till PEFC-certifierade trycksaker kan följas under hela bearbetningskedjan från skogen till konsumenten.

Stibo Graphic PEFC-certifierades första gången under 2010.


Se certifikatet för Stibo Graphic här

 

 

PEFC Logo