Svanenmärket

Svanenmärket är ett frivilligt nordiskt miljömärke som garanterar att trycksaken lever upp till stränga krav på den påverkan som trycksaken utövar på omgivningarna – från vagga till grav. Det gäller från tillverkning av papper till återanvändning av den färdiga trycksaken.


Svanenmärket är din garanti för att trycksakens belastning på miljön är minimal. Vår kombination av ISO 14001 och Svanenmärket ger dig en garanti för att vi har full kontroll på både den enskilda produktens och på företagets totala miljöpåverkan.

 

 

 

Svane SW C