Socialt ansvar

Socialt ansvar, moral och etik är viktiga grundstenar i Stibo Printing Solutions verksamhet.
 
För att synliggöra vår hållning på det här området har vi antagit Grafisk Arbejdsgiverforenings CSR-kodex. Syftet med denna kodex är att skapa ramar för en standard och praxis när det gäller socialt ansvar vid produktion av grafiska produkter och tjänster i både Danmark och i utlandet. Kodexen är utformad så att den både speglar arbetstagarens och arbetsgivarens hållning och inställning till grafiska företags ansvar.
 
Vår CSR-certifiering omfattar alla delar i den grafiska värdekedjan, från prepress och grafisk design till tryckning, efterbehandling och distribution.
 
Se vårt CSR-certifikat