Du är viktig för oss

Att få ut dina produkter i tid är viktigt för dig och därmed för oss.

Hos oss följs hela produktionsprocessen nära av en särskild projektledare, som har ansvaret för all planering och koordinering av aktiviteterna. Det är din garanti för att dina grafiska produkter produceras med hög kvalitet och effektivitet under alla faser av produktionsprocessen – och givetvis levereras i tid.

Samma kontaktpersoner – varje gång
Alla kunder hos Stibo Graphic och Scanprint knyts till en säljare och en projektledare. Det säkerställer att du hela tiden har tillgång till engagerade samarbetspartners som känner till ditt uppdrag i detalj.
Projektledaren fungerar som din förlängda arm genom produktionsprocessen från start till mål och har ansvaret för bland annat följande uppgifter:

 



Kontakta vår säljavdelning så får du veta mer om vad vi kan göra för dig.