Hitta rätt väg genom pappersdjungeln

Pappret utgör oftast en mycket stor del av trycksakens totala kostnad. Därför är valet av papper mycket viktigt när en trycksak ska produceras – men det kan vara svårt att ta sig fram i pappersdjungeln.


Urvalet av gramvikter och kvaliteter på marknaden är enormt samtidigt som pappersvalet har betydelse i flera olika skeden av trycksakens livscykel, både när det gäller miljö och distribution.
Vi går grundligt tillväga när vi ger dig råd om vilket papper du ska välja. Vi fokuserar på optimering av produkt och ekonomi.


På pappersmarknaden finns många olika papperskvaliteter som både liknar varandra och är helt olika. För oss handlar det om att hjälpa våra kunder att hitta den optimala ekonomiska lösningen utan att behöva kompromissa med trycksakens estetik och visuella uttryck.

Kontakta vår säljavdelning så får du hjälp att hitta just det papper som uppfyller dina behov.